....
   
 

 

Четврти разред је обележио Међународни дан борбе против вршњачког насиља, пре свега разговорима о значају овог дана за све нас. Ученици су на различите начине правили моделе розе мајица и на некима исписивали поруке ненасиља. Правили су плакат врлина, а затим и "Тегле врлина" где је сваки ученик цедуље саврлинама сваког друга и другарице стављао у њихове тегле. Неки су после одгледане презентације о вршњачком насиљу разговарали о облицима насиља и шта је то насиље. Објашњено је колика је важност превенције, али и интервенције. Тога дана већина ученика је дошла у розе мајицама као подршка свим ученицима који трпе неки облик вршњачког насиља. На иницијативу ученика, започета је игра "Тајанствени пријатељ".