....


     

Догодило се...


2019/2020


2018/2019


2017/2018


2016/2017


2015/2016 

 

 Ваше дете је постало ђак
Међународни дан писмености – 8.септембарУПУТСТВО О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ од 1. до 4. РАЗРЕДА


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ од 5. до 8. РАЗРЕДА


OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ПРВАКА КОЈИ ЋЕ ИЋИ У БОРАВАК


ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА


Обавештење за родитеље будућих првака: Поштовани, због актуелне епидемиолошке ситуације родитељски састанак за родитеље који су заинтересовани за продужени боравак одржаће се крајем августа. Тачна датум и време ћемо објавити на сајту и на улазу школе. До тада вас молимо да у школу доставите потврде о запослењу оба родитеља, радним данима од 8 до 16 часова. Уколико сте у могућности, можете потврде послати на мејл школе. Сва додатна питања можете поставити директору школе на мејл osnovnaskola@miroslavantic.edu.rs


Обавештење о закљученом уговору 01/20 за набавку електричне енергије

Правилник о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању


Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о награђивању ученика

Развојни план школе за период 2019-2024. године

Правилник о обављању друштвено-корисног хуманитарног рада

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о додатној образовној здравственој и социјалној подрсци уценику

Правилник о поступању установе у слуцају дискриминације

Годишњи план рада школе за школску 2019 / 2020. годину

Извештај о раду школе - школска 2018 / 2019. година

© 2019 Основна школа Мирослав Антић. Сва права задржана. www.miroslavantic.edu.rs
Црвено барјаче 6, Београд, Република Србија | Тел: 011 2512-730