....
       
Прва основна школа у Жаркову почела је са радом 1840. године у старој општинској судници - згради плетари, која се налазила на данашњој адреси Трговачка 40, где се још увек налази школска зграда која је касније изграђена и названа "стара школа".

Та година уједно представља најзначајнију годину у развоју насеља Жаркова. Тада је у школу уписано 20 ученика, међу којима је била и једна девојчица - Станица, што је у оно доба било веома ретко, а први и једини учитељ је био Стојан Чола. Кмет Милош Животић, код кога је Чола био слуга, откривши да је Стојан писмен и да се три године школовао у манастиру у Срему, предложио је најугледнијим домаћинима села Жаркова да он постане учитељ и да се оформи прва школа у Жаркову. Према казивању Радована Милошевића (сина Милоша Животића и првог ђака школе) у школи није било ни клупа, ни школске табле, ни катедре. Сви су седели на троношцима или асури, па и учитељ. Учило се по старом правопису, а почињало од "бекавице" и псалитара, а завршавало са часловцем. Поред читања и писања, учило се и нешто од рачуна.

У насељу Беле Воде прва школа је почела са радом 1945. године у згради бивше жандармеријске станице, а састојала се од свега два одељења. Прва школска зграда изграђена је 1962. године и она и данас представља део школског комплекса. Школа се звала ''Беле Воде'' и кренула је са 336 ученика и 22 наставника. Имала је девет учионица, две омање канцеларије, кухињу, малу просторију за огрев и два санитарна чвора. Године 1974. школа мења назив у ''Милентије Поповић'', који се задржао све до 2004. године, када добија ново име ''Мирослав Антић''.

Друга етапа развоја школе почиње 1968. године, када је дограђен део школе који се састоји од приземља, спрата и фискултурне сале са припадајућим просторијама. Нови део је функционално повезан са старим делом зграде, а у приземљу и на спрату се нашло места за осам учионоца, два кабинета, две просторије за ђачку радионицу, трпезарију са кухињом, две одаје за дневни боравак и библиотеку. На овај начин добијена је корисна површина школе од 3450 м2 (од тога је 1680 м2 у новом и 1770 м2 у старом делу зграде).

Непрекидно увећање броја становника на Белим Водама захтевало је и проширење школских капацитета, па је 1994. године уследила реконструкција. Надограђен је стари део школске зграде и на тај начин је добијено пет нових учиница и два мокра чвора за ученике првог и другог разреда, а изграђено је и неколико нових просторија, нова библиотека са читаоницом и извршена реконструкција крова.

Значајни датуми у животу Школе били су и:

- 1975. године братимљење са школом '"Дан младости'' са Пала са којом је усвојена повеља о братимљењу.

- 1983. године, на иницијативу школе, почела је са радом школска стоматолошка служба која се и данас плански бори да спречи и благовремено лечи обољења уста и зуба школске деце.

- 1987. године оснивање педагошко-психолошке службе која, од првог дана, непрекидно даје велики допринос постизању успешнијих резултата у раду и побољшању односа између ученика и наставника.

- 1990. покренута године сарадња са ОШ ''Матија Влачић'' из Лабина.

- 1992. године укључили смо се у пројекат Светске здравствене организације и ушли у мрежу ''Здравих школа''.

- 1995. године заживела је Ученичка задруга која успешно обједињује рад књижаре, секције примењених вештина и других активности ученика усмерених ка побољшању услова и рада у школи.

- 1997. године постали смо методички центар за Активно учење/наставу, један од три у Београду, са циљем да промовишемо, едукујемо и примењујемо идеје активног учења.

- 2004. године, као једна од пет школа у Србији, укључили смо се у УНИЦЕФ-ов пилот пројекат "Школа без насиља"

- 2007. године добили смо УНИЦЕФ-ову повељу и сертификат "Школа без насиља"

- 2009. године са осталим школама из пројекта потписали смо "Декларацију о заустављању свих облика насиља у школама"