....
 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 
   

 
   

 

Биљана Радосављевић је од свог првог радног дана у нашој школи, најпре као школски педагог од 1985. до 2000.г, затим од 2000. до 2002.г. као в.д. директора, после чега је изабрана на место директора на којем је и данас.
Као педагог, а затим и као директор, сарађивала је са многим институцијама на унапређивању образовања и васпитања у нашој земљи.
Као сарадник УНИЦЕФ-а и Института за психологију учествовала је у пројекту "Активно учење" и до сада одржала преко 50 семинара за просветне раднике.
Као сарадник Министраства просвете радила је на едукацији учитеља првог разреда, а завршила је и обуку за ментора у програму "Школа без насиља", као и обуку за директоре.
Један је од коаутора приручника "Водич за приправнике стручне сараднике" и "Приручника за самовредновање школа", а протеклих година била је и сарадник тимова за израду предлога Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању знања, тима за израду стандарда за програме стручног усавршавања (при Центру за професионални развој Завода за унапређивање образовања и васпитања), а од 2006.г. једно време је била и члан Комисије за добијање лиценце. Од 2007.г. је и председница Педагошког друштва Србије.