....
       
     
У школској 2020/21. години имамо 1059 ученика распоређених у 41 одељење. У редовним околностима школа би радила пуним капацитетом у две смене. Са 10 класичних учионица, 13 кабинета, две дигиталне учионице са 34 радна места, дневним боравком за две групе првака, фискултурном салом са две свлачионице, кухињом са трпезаријом, библиотеком са читаоницом, зубном амбулантом, пекаром и великим школским двориштем - трудимо се да омогућимо ученицима активније укључивање у живот школе коју ће доживљавати као своју. Укупна корисна површина самог објекта је 3986 метара квадратних, а површина дворишта износи један хектар и педесет пет ари.
Велики број ученика, као и мањак простора по свим стандардима, отежавају рад. Захваљујући стручним и мотивисаним наставницима и свим запосленима успевамо да нашим ученицима обезбедимо квалитетно знање и добру атмосферу у школи. Чланови колектива се не баве само реализацијом наставних јединица, већ и другим образовним и васпитним активностима, које унапређују и побољшавају живот, рад и атмосферу у школи и спремају децу за живот у заједници.
   
                 
           
     
Наша школа је за ученике отворена и суботом као и у данима зимског распуста. Наставници држе часове припремне, додатне и допунске наставе у свим разредима. Учитељи држе креативне радионице, спортске секције, ииндивидуално раде са онима који желе да надокнаде пропуштено. Ученицима су на располагању библиотека и фискултурна сала, а стручни срадници, помоћник директора и директор школе су свакодневно ту да помогну саветом, разговором и на друге начине.
Када је у питању хигијенско и естетско уређење простора оно је из године у годину (упркос великој фреквенцији) на јако завидним нивоу.

По мишљењу многих који посећују школу од просветне инспекције, сарадника школе, просветних радника који долазе у школу на семинаре до родитеља који су свакодневно присутни школа се изузетно одржава, ''има душу'' и осећа се добра клима.

Обзиром на велики број ученика и потребе родитеља за продуженим боравком и у II разреду (који немамо због недостатка простора). Наши захтеви Министарству и Секретаријату за образовање већ годинама иду ка проширењу простора или отварањем нове школе на Белим Водама.

*Напомена: Од 1.9.2020. године због пандемије вируса Ковид-19 школа је донела Оперативни план организације и реализације образовно-васпитног рада у школској 2020/21. години у условима пандемије који се налази у прилогу Годишњег плана рада школе. Овим планом се предвиђа детљан начин реализације образовно-васпитног рада у измењеним условима.