....
   
 


Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)

Допунски услови за осигурање деце од последица несрећног случаја (незгоде)

Допунски услови за осигурање лица за случај прелома кости услед несрећног случаја

Посебни услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)

Табела за одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) осигураника као последице несрећног случаја (незгоде) - Општа табела инвалидитета (ОТИНВ)

Допунски услови за осигурање лица за случај хируршке интервенције
као последице несрећног случаја

Посебне одредбе уз опште услове за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде) које дефинишу осигурање за случај смрти услед саобраћајне незгоде