....
   
 

Живот је 1, дрога је 0
Инспектори Муп-а Београд су одржали веома поучно и сликовито предавање ученицима 4. и 7. разреда о штетности психоактивних супстанци.