....
   

 

 

Секретар: Зорка Перић

Координатор финансијских и рачуноводствених послова: Весна Вучић

Финасијско - административни радник: Весна Симоновић

Референт за финансијско-рачуноводствене послове: Биљана Симић

Домар: Љубиша Ђекић

Куварица / Сервирка: Жаклина Глумац

Спремачице: Љепосава Брековић, Зорка Петровић Димић, Данијела Пупавац, Недељка Иванчевић, Јабланка Савић, Добрила Поповић, Невенка Сандић, Љиљана Андрић, Ђурђа Ковачевић