Зубар

Kindori

Сада већ давне 1983. године, заједничким трудом надлежних људи из ОШ Мирослав Антић и ДЗ Др Симо Милошевић, који су препознали важност оралног здравља као неодвојивог дела целокупног здравља деце, основана је стоматолошка ординација са циљем да се деци и родитељима омогући лакше и ефикасније очување и унапређење здравља уста и зуба.

Циљеви и задаци наше ординације су: систематска стоматолошка заштита деце, тј. спровођење Закона о обавезним видовима здравствене заштите. То значи спречавање болести уста и зуба организованом применом савремених профилактичких мера и средстава, рано откривање и лечење оралних обољења, аномалија и повреда уста и зуба код школске деце.

Птофилактичко-терапијске мере које се спроводе у нашој ординацији су: обука и мотивација у одржавању правилне оралне хигијене, кориговање лоших навика у исхрани, коришћење препарата на бази флуора, редовни систематски и индивидуални контролни прегледи као и санација повреда и обољења уста и зуба.

Радно време ординације је:

Понедељак, среда и петак 07-13h, пауза 10-10:30h
Уторак и четвртак 13-19h, пауза 16-16:30h
Тел. Ординације: 011/2512-730
Родитељи деце којима је неопходна терапија ортодонтских аномалија могу се јавити др Весни Мишковиц на телефон 011/2050-472, ДЗ Жарково.

zubar