Час математике

Разломци

Kindori
anim-icon-12

Разломци (½, ¼, ⅛)

Час математике у одељењу 2/1, 20.6.2022. у оквиру Еразмус пројекта.


Часу је присуствовала наставница Јована Димитријевић.
Наставна јединица је обрађена уз употребу различитих наставних средстава, што је омогућило примену различитих наставних метода и облика.


Циљ ми је био да прикажем колико комбинација бим пројектора са белом таблом (уместо са белим платном) штеди време, пружа нове могућности активирања ученика и доприноси динамици часа. Коришћени су у делу часа у ком се примењује приказано и учено о разломцима.

Странице из уџбеника су приказане на белој табли путем бим пројектора. Ученици који су решавали задатке лако су се сналазили на табли и фломастером писали решења, а ученици који су на својим местима лако су могли да прате решавање задатака и да исправе своје евентуалне грешке.


Надам се да ће Јовани приказани начин рада бити од користи и да ће га примењивати у различите сврхе и у различитим етапама часа. Могућности су веома велике и допуштају креативност наставника.


Љиљана Вицјан

Повезано

Физичко васпитање
Час физичког васпитања9 Час физичког васпитања (Активност у оквиру Еразмус пројекта)Савладавње препрека наученим начином кретања (13.4.2022.)Часу присуствовале: директорка школе, Долорес Грбић, учитељице Биљана Ђуровић, Јована…
Детаљније
Тематски дан
Извештај Тематски дан Тематски дан„Упознајмо Антић Мику кроз стих, слику и музику”Одржан: 15.3.2022.Одељење: 2/4Реализатор: Јелена ЖивановићЧасу присутвовале: учитељице Лидија Крстески и Зорица ИлићТоком посете основној…
Детаљније
Српски језик и Географија
Српски језик и Географија Угледни час ’’Милутин Миланковић – научник и књижевник’’- реализација часа у оквиру Еразмус пројектаУгледни час су држале наставница српског језика Ксенија…
Детаљније
Српски језик
Извештај Српски језик „Бик и зец” Час српског језика у оквиру Еразмус пројекта одржала је Јелена Живановић, 13.12.2021. у одељењу 2/4.Часу присутвовале: педагог Невена Марковић, учитељица…
Детаљније
Свет око нас
„Сати и датуми” Свет око нас Часови света око нас у одељењу 2/4 у оквиру Еразмус пројектаРеализатор: Јелена ЖивановићПочетком другог полугодишта из предмета свет око…
Детаљније