Мисија и визија

Стручни и мотивисани наставници уче ђаке како се учи и помажу им да развијају критичко мишљење, креативност и иницијативу, сарадњу, способност да решавају проблеме, доносе добре одлуке и конструктивно управљају осећањима. Школа негује приниципе целоживотног учења и промовише одговоран однос према здрављу и околини. Школа сарађује са образовним институцијама у Европи ради унапређивања знања и стручности запослених и праћења европских стандарда у образовању.