Шта каже закон

ПРАВИЛНИК о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање Powered By EmbedPress
Детаљније

Акта школе 2022/2023

Акта школе 2022/2023 Преузимање и преглед документа: Годишњи план рада 2022/2023 Извештај о раду школе 2021_2022 Школски програм општи део 2022-2026 Школски програм 2022-2026 наставни и ваннаставни програми Критеријуми оцењивања 1-4 Критеријуми оцењивања 5-8
Детаљније