Шта каже закон

Шта каже закон Закон о основама система образовања и васпитања Закон о основном образовању и васпитању Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци…
Детаљније