Слободне наставне активности за 7. и 8. разред

  Слободне наставне активности за 7. и 8. разред   Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма…
Детаљније

Слободне наставне активности за 5. и 6. разред

Слободне наставне активности за 5. и 6. разред     Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма…
Детаљније

ХОР И ОРКЕСТАР

Изборни предмет који је покривен са једним часом недељно.На тим часовима ћете моћи да развијете музичке способности и жељу за активним певањем и свирањем на дечјим музичким и ритмичким инструментима. Моћи ћете да развијете навику за слушање музике и оспособити се за разумевање музичких порука.Наставник…
Детаљније

Цртање, сликање, вајање

Циљ овог изборног предмета јесте да допуни наставу ликовне културе занимљивим садржајима из области цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности и визуелних комуникација и да додатно подстиче развој и практичних и теоријских знања која су важна за развој креативног мишљења.Ова изборна настава ће вам омогућити…
Детаљније

Свакодневни живот у прошлости

Изборни предмет који је покривен са једним часом недељно.Циљ предмета је упознати живот какав је он био у прошлости.Овај изборни предмет допуњава историју и својим темама прати градиво историје од 5 до 8 разреда. Значај предмета Велики утицај на општу културу ученика, Ширење речника српског…
Детаљније

Чувари природе

Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота. Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици: развијају образовање за заштиту животне средине развијају вредности, ставове, вештине…
Детаљније