Куповина уџбеника на рате за школску 2024/25. годину

Поштовани родитељи, Наставничко веће и Савет родитеља ОШ “Мирослав Антић” донели су, на предлог предметних наставника и учитеља, коначну одлуку о избору уџбеника који ће се користити у школској 2024/25. години. Дистрибутер Школски сервис Гајић доо нуди вам куповину истих на рате.
Набавка књига преко дистрибутера Школски сервис Гајић доо је добровољна.
Уколико се одлучите за набавку уџбеника у претплати до четири рате преко нас, наруџбину комплета
уџбеника можете извршити до 31. маја 2024. путем телефона или мејла (бројеви телефона и мејл адреса су у дну листа) или једноставно уплатом прве рате до наведеног рока.
Плаћање: ПРВА рата до 31.05.2024., ДРУГА рата до 30.06.2024., ТРЕЋА рата до 31.07.2024.,
ЧЕТВРТА рата, најкасније, до дана преузимања наручених комплета у школи у периоду од 20. 08. до 31. 08.2024. Износ рате израчунајте сагласно жељеном броју рата и цени нарученог коплета који је саставни део ове понуде.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Само на основу уплате прве рате извршиће се Ваша поруџбина.
Упутство за попуњавање уплатнице
Када се плаћа на шаллтеру поште или банке: Уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА И АДРЕСА
СТАНОВАЊА , у сврху уплате уписати име школе, разред и одељење коме ученик сада припада, редни број рате која се уплаћује као и разред за који се књиге наручују, у рубрику позив на број обавезно уписати број 69-139. Податке треба унети штампаним словима.
Када се плаћа електронски: Име ученика, разред и одељење у који сада иде, уписати у сврху уплате иза имена школе.
Примаоца и рачун примаоца попунити према слици испод.

Подела уџбеника биће организована у школи, а обавештење о распореду наћи ћете на улазу у школу или на школском сајту. За све додатне информације молимо да нас назовете или пошаљете меил.

Захваљујемо на поверењу.

ШКОЛСКИ СЕРВИС ГАЈИЋ, Београд, Крушевачка 40а, текући рачун 160-6000001981732-80,
матични број 20172975, ПИБ 104477295; тел/факс: (011) 30 87 800, 74 40 675; моб. тел. 063 22 92 94,

skolskiservisgajic@gmail.com

Повезано

Нови Статут Основне школе “Мирослав Антић”
Нови Статут Основне школе "Мирослав Антић" 13.5.2024. Нови Статут Основне школе “Мирослав Антић”
Детаљније
Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ “Мирослав Антић”
Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ "Мирослав Антић" 13.5.2024. Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ “Мирослав Антић”
Детаљније
Нови правилник о употреби телефона ОШ “Мирослав Антић”
Нови правилник о употреби телефона ОШ "Мирослав Антић" 13.5.2024. Правилник о употреби телефона у ОШ “Мирослав Антић”
Детаљније
Одлука о ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда
Одлука о ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда. Привремени орган града Београда је 19.4.2024. године донео Одлуку о ђачкој помоћи…
Детаљније
Измене термина писменог задатка из енглеског језика у 6. разреду
Измене термина писменог задатка из енглеског језика у 6. разреду У одељењима шестог разреда дошло је до измене термина за писмени задатак из енглеског језика.Ученици…
Детаљније