Одлука о ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда.

Привремени орган града Београда је 19.4.2024. године донео Одлуку о ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда. Како би родитељи остварили право на ова средства, потребно је да попуне Образац који ће родитељи добити од одељењског старешине и са фотокопираном предњом страном платне картице исти доставе одељењском старешини, најкасније до 30.5.2024. године. Попуњене Обрасце достављају сви родитељи ученика од 1. до 8. разреда текуће школске године као и родитељи будућих ђака првака.
Родитељи будућих ђака првака ће исти Образац достављати стручном сараднику приликом тестирања предшколца у школи. Уколико је тестирање већ обављено, потребно је да родитељ преузме образац, попуни га и достави (заједно са копијом предње стране платне картице) секретару школе најкасније до 30.5.2024.

Повезано

Нови Статут Основне школе “Мирослав Антић”
Нови Статут Основне школе "Мирослав Антић" 13.5.2024. Нови Статут Основне школе “Мирослав Антић”
Детаљније
Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ “Мирослав Антић”
Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ "Мирослав Антић" 13.5.2024. Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ “Мирослав Антић”
Детаљније
Нови правилник о употреби телефона ОШ “Мирослав Антић”
Нови правилник о употреби телефона ОШ "Мирослав Антић" 13.5.2024. Правилник о употреби телефона у ОШ “Мирослав Антић”
Детаљније
Измене термина писменог задатка из енглеског језика у 6. разреду
Измене термина писменог задатка из енглеског језика у 6. разреду У одељењима шестог разреда дошло је до измене термина за писмени задатак из енглеског језика.Ученици…
Детаљније
Бесплатни уџбеници за школску 2024/25. годину
Бесплатни уџбеници за школску 2024/25. годинуПоштовани родитељи,Министарство просвете планира да за следећу школску годину обезбедиБЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ у школској 2024/2025. годиниПраво на бесплатне уџбенике имају:ученици из…
Детаљније