pencil-152713_640
Правилник о набавкама 2020
Kindori
images

Преузимање документа:

Правилник о набавкама 2020

Повезано

Тендер_Документација_Настава у природи 1_4 разреди ОШ Мирослав Антић
Тендер_Документација_Настава у природи 1_4 разреди ОШ Мирослав Антић https://drive.google.com/drive/folders/1wvtj3aKMaYGtzP-GYMWNfsK_4jDXpfRI?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1wvtj3aKMaYGtzP-GYMWNfsK_4jDXpfRI?usp=sharing
Детаљније
Правилник о систематизациј ОШ Мирослав Антић
Правилник о систематизацији Powered By EmbedPress
Детаљније
План јавних набавки
План јавних набавки План јавних набавки
Детаљније
Акта школе 2022/2023
Акта школе 2022/2023 Преузимање и преглед документа: Годишњи план рада 2022/2023 Извештај о раду школе 2021_2022 Школски програм општи део 2022-2026 Школски програм 2022-2026 наставни и…
Детаљније
Статут школе
Статут школе Преузимање документа:Статут школе
Детаљније
Развојни план школе 2019-2024
Развојни план школе 2019-2024 Преузимање документа:Развојни план школе 2019-2024
Детаљније