doc

Распоред

Kindori
girl-160167_640

Преузимање и преглед документа:

 

5_8 разред_одељењски распореди од 26_9

Повезано

Измене у распореду писмених задатака за VIII разред
Измене у распореду писмених задатака за VIII разред Увидом у табелу контролних вежби и писмених задатака, утврђено је да писмени задатак из математике у одељењима…
Детаљније
Измене у распореду писмених задатака за VI разред
Измене у распореду писмених задатака за VI разред Након увида у табеле распореда писмених и контролних за 6. разред за свако одељење појединачно, констатовано је…
Детаљније
Измене у распореду писмених задатака за VIII разред
Измене у распореду писмених задатака за VIII разред Након увида у табеле распореда писмених задатака у 8. разреду за свако одељење појединачно, констатовано је да…
Детаљније
Измене у распореду контролних задатака за II разред
Измене у распореду писмених задатака за II разред Након увида у табеле распореда контролних задатака у 2. разреду за свако одељење појединачно, констатовано је да…
Детаљније
Измене у распореду контролних задатака за VI разред
Измене у распореду писмених задатака за VI разред Након увида у табеле распореда писмених и контролних за 6. разред за свако одељење појединачно, констатовано је…
Детаљније
Измене у распореду контролних задатака за III разред
Измене у распореду писмених задатака за III разред Увидом у табелу контролних задатака приликом прављења месечног плана за децембар утврђено је да је дошло до…
Детаљније