Утицај батерија на здравље људи
Kindori
  • Утицај батерија на здравље људи се огледа у трајном загађењу животне средине када се истрошене батерије нађу у природи или заједно са осталим отпадом на депонијама смећа. Највећи узрочник загађења који се налази у батеријама су тешки метали ( олово, жива, кадмијум…).Процесом распадања и разградње, тешки метали одлазе у земљу и подземне воде , а потом у ланац исхране. Са друге стране , уколико се спале , тешки метали доспевају у ваздух у виду ситних честица које удишемо , а даље опет доспевају и у воду коју пијемо и у храну коју једемо. Као крајњи продукт свега тога су: оболела плућа, мозак, јетра,бубрези…

 

  • Улога свих нас је да уложимо мали напор за човека али велики за човечанство и да искоришћене батерије не бацамо са осталим смећем , а нарочито не у природу, већ да донесемо у школу и одложимо у наменске контејнере који су постављени у холу школе. Тако ћемо избећи штетан утицај на здравље свих нас. На овај начин ћемо допринети здравијој средини и нама и будућим генерацијама.


Еколошка секција

Повезано

Чеп за хендикеп
Чеп за хендикеп Ученици наше школе већ годинама учествују у хуманитарној акцији ,,Чеп за хендикеп“.Чеп за хендикеп преставља еколошко хуманитарну акцију у којој сакупљамо све…
Детаљније