pencil-152713_640
Завршни рачун
Kindori
images

Преузимање документа:

Завршни рачун

Повезано

Akta škole 2022/2023
Akta škole 2022/2023 Преузимање и преглед документа: Годишњи план рада 2022/2023 Извештај о раду школе 2021_2022 Школски програм општи део 2022-2026 Школски програм 2022-2026 наставни и…
Детаљније
Статут школе
Статут школе Преузимање документа:Статут школе
Детаљније
Развојни план школе 2019-2024
Развојни план школе 2019-2024 Преузимање документа:Развојни план школе 2019-2024
Детаљније
Правилник о похвалама и наградама ученика
Правилник о похвалама и наградама ученика Преузимање документа:Правилник о похвалама и наградама ученика
Детаљније
Правилник о набавкама 2020
Правилник о набавкама 2020 Преузимање документа:Правилник о набавкама 2020
Детаљније
Правила понашања
Правила понашања Преузимање документа:Правила понашања
Детаљније