Циљ овог изборног предмета јесте да допуни наставу ликовне културе занимљивим садржајима из области цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности и визуелних комуникација и да додатно подстиче развој и практичних и теоријских знања која су важна за развој креативног мишљења.


Ова изборна настава ће вам омогућити да користите различите технике и средства и да креативним изражавањем боље упознате њихова визуелна и ликовна својства. Такође развија визуелне вредности које се стичу у настави, а примењују у раду и животу.


Током рада развија моторичке способности и навике за лепо писање што ће те научити на калиграфији.


Организоваћемо посећивање музеја, изложби да бисте кроз упознавање ликовних уметности боље разумели природне законитости , друштвене појаве као и разлику између традиционалне, модерне и савремене уметности.

Повезано

Слободне наставне активности за 7. и 8. разред
  Слободне наставне активности за 7. и 8. разред   Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа…
Детаљније
Слободне наставне активности за 5. и 6. разред
Слободне наставне активности за 5. и 6. разред     Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа…
Детаљније
ХОР И ОРКЕСТАР
Изборни предмет који је покривен са једним часом недељно.На тим часовима ћете моћи да развијете музичке способности и жељу за активним певањем и свирањем на…
Детаљније
Свакодневни живот у прошлости
Изборни предмет који је покривен са једним часом недељно.Циљ предмета је упознати живот какав је он био у прошлости.Овај изборни предмет допуњава историју и својим…
Детаљније
Чувари природе
Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о…
Детаљније