Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота.

Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици:

Повезано

ХОР И ОРКЕСТАР
Изборни предмет који је покривен са једним часом недељно.На тим часовима ћете моћи да развијете музичке способности и жељу за активним певањем и свирањем на…
Детаљније
Цртање, сликање, вајање
Циљ овог изборног предмета јесте да допуни наставу ликовне културе занимљивим садржајима из области цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности и визуелних комуникација и да…
Детаљније
Свакодневни живот у прошлости
Изборни предмет који је покривен са једним часом недељно.Циљ предмета је упознати живот какав је он био у прошлости.Овај изборни предмет допуњава историју и својим…
Детаљније