Изборни предмет који је покривен са једним часом недељно.
Циљ предмета је упознати живот какав је он био у прошлости.
Овај изборни предмет допуњава историју и својим темама прати градиво историје од 5 до 8 разреда.

Значај предмета

Главну реч имају ученици са наставником у другом, плану.


Кроз часове ученици гледају разне емисије и филмове, посматрају и разматрају фотографије и илустрације чиме дочаравају време одређеног периода. На часовима се праве панои, маске, новац, макете утврђења, опсадних справа итд. Теме предмета омогућавају обилазак музеја, културно-историјских споменика, посете позоришту и биоскопу ако теме представа одговарају.

Повезано

Слободне наставне активности за 7. и 8. разред
  Слободне наставне активности за 7. и 8. разред   Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа…
Детаљније
Слободне наставне активности за 5. и 6. разред
Слободне наставне активности за 5. и 6. разред     Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа…
Детаљније
ХОР И ОРКЕСТАР
Изборни предмет који је покривен са једним часом недељно.На тим часовима ћете моћи да развијете музичке способности и жељу за активним певањем и свирањем на…
Детаљније
Цртање, сликање, вајање
Циљ овог изборног предмета јесте да допуни наставу ликовне културе занимљивим садржајима из области цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности и визуелних комуникација и да…
Детаљније
Чувари природе
Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о…
Детаљније