Изборни предмет који је покривен са једним часом недељно.На тим часовима ћете моћи да развијете музичке способности и жељу за активним певањем и свирањем на дечјим музичким и ритмичким инструментима. Моћи ћете да развијете навику за слушање музике и оспособити се за разумевање музичких порука.
Наставник ће код вас подстицати креативне способности и смисао за колективно музицирање као и стваралачко ангажовање. Избором овог предмета помоћи ћете себи да се ослободите треме од јавног наступа и пружити прилику да се такмичите у певању и свирању.
Нека радост звука буде ваш избор!

Повезано

Слободне наставне активности за 7. и 8. разред
  Слободне наставне активности за 7. и 8. разред   Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа…
Детаљније
Слободне наставне активности за 5. и 6. разред
Слободне наставне активности за 5. и 6. разред     Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа…
Детаљније
Цртање, сликање, вајање
Циљ овог изборног предмета јесте да допуни наставу ликовне културе занимљивим садржајима из области цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности и визуелних комуникација и да…
Детаљније
Свакодневни живот у прошлости
Изборни предмет који је покривен са једним часом недељно.Циљ предмета је упознати живот какав је он био у прошлости.Овај изборни предмет допуњава историју и својим…
Детаљније
Чувари природе
Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о…
Детаљније